top of page

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ПРЕВОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТКАЗВА ВСЯКАКАВА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРЕВОДИТЕ, ИЗРИЧНА ИЛИ НАЛИЧНА, ВКЛЮЧВАЩА ВСЯКАКАВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСЯКАКВА ПОДКЛЮЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ НА ПАЗАРА.

Уебсайтът на MS Admissions Service е преведен с помощта на софтуер за превод, предоставен от Google Translate, за да улесни нещата за потребителите. Положени са разумни усилия, за да се гарантира, че този превод е правилен, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е подходящ за човешка подмяна на превода. Преводите, предоставени тук като услуга за потребителите на уебсайта на MS Certification Service, не подлежат на никаква гаранция за дефекти. Изрично или мълчаливо не се поема отговорност за точността, надеждността или коректността на преводите от немски на друг език. Някои съдържания като изображения, видеоклипове, Flash и т.н. може да не са преведени правилно поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е немската версия на уебсайта. Отклоненията или разликите, произтичащи от превода, не са обвързващи и нямат правен ефект по отношение на спазването или нарушаването на разпоредбите и законите. Ако имате въпроси относно точността на информацията на преведения уебсайт, моля, обърнете се към немския уебсайт, тъй като той съдържа официалната версия.

bottom of page